MVO bij Tailor&Stitch

People

Samenwerkingen Nederland

Tailor & Stitch heeft op eigen locatie in Sneek een eigen en enthousiast team van medewerkers. Naast dit vaste team hebben wij ook te maken met andere partijen in Nederland. Wij werken namelijk samen met zo’n 50 dealers in Nederland. Deze dealers zijn uiteindelijk het contactpunt voor de eindconsument. Daarnaast leveren ze kleding na een passessie uit, in combinatie met bijpassende schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De dealers van Tailor & Stitch worden geselecteerd op professionaliteit en verkopen onze kleding aan eindconsumenten die waarde hechten aan duurzaamheid. Doordat onze kleding op de juiste manier op de markt wordt gebracht, produceren wij alleen voor klanten die aansluiten op onze missie en visie. Zo kan de eindgebruiker kiezen voor duurzame kleding in combinatie met gemak.

Samenwerkingen India

Tailor & Stitch heeft in India een fabriek die de productie exclusief toewijd aan Tailor & Stitch. Door een eigen fabriek hebben we de keten weten te verkorten; wij doen rechtstreeks zaken met alle verschillende partijen. Dit zorgt voor meer grip op het totale proces en inzicht in alle partijen die onderdeel uitmaken van dit proces. We werken met geselecteerde leveranciers waardoor we precies weten met wie we samenwerken en op welke manier. Aan een samenwerking gaat een gedegen onderzoek vooraf, we gaan niet zomaar met iedereen in zee. 90% van onze leveranciers zitten gevestigd in India, onze Indiase collega’s bezoeken en beoordelen deze leveranciers. Pas als we zeker weten dat een bedrijf voldoet aan onze normen en waarden besluiten we om wel of niet samen te werken. Partijen waarmee we samenwerken kunnen door onze grondige selectie daarom ook rekenen op een langdurige samenwerking.

Fair Wear Foundation

Tailor & Stitch is sinds 2013 actief lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Deze organisatie is opgericht om de Kledingindustrie te verbeteren. De missie en visie van Fair Wear sluit geruisloos aan op die van Tailor & Stitch. De foundation draagt er zorg voor dat de aangesloten bedrijven op een ethische manier produceren. Om de kledingindustrie te kunnen verbeteren, wordt een aanpak gehanteerd die bestaat uit de volgende kernactiviteiten: Brand Performance Check; dit is een check op de bedrijfsvoering van de aangesloten bedrijven. Elk jaar worden de inspanningen van de bedrijven, om de kledingindustrie te verbeteren, gemeten en beoordeeld. Een bedrijf krijgt vervolgens een onvoldoende, voldoende of goed op dit onderdeel. Tailor & Stitch scoort momenteel een goed op de Brand Performance Check.

Factory Audits

Fabrieken worden gecontroleerd door de Fair Wear Foundation. Er wordt gekeken of er wordt voldaan aan de Fair Wear Code of Labour Practices. Aan de hand van dit bezoek ontvangt het bedrijf opmerkingen en verbeterpunten. Het volgende jaar wordt onderzocht hoe succesvol er veranderingen zijn aangebracht. De eerste audit in ons nieuwe fabriek zal binnenkort plaatsvinden. Op basis van deze audit kunnen we een ontwikkelplan opstellen.

Factory Trainings

Het Workplace Education Program leidt de werknemers en het management op locatie in India op volgens de Fair Wear Code of Labour Practices. Deze Code bestaat uit acht verschillende arbeidsnormen waaronder bijvoorbeeld loon en werkuren. Omdat wij dagelijks contact hebben met onze collega’s in India, hebben zij inmiddels een redelijk beeld van de arbeidsnormen die wij hanteren en die zij ook horen te hanteren.

Complaints helpline

In onze productieruimte hangt een postbus waarin medewerkers anoniem klachten en/of tips kunnen indienen. Op deze manier kunnen wij samen met Fair Wear ontdekken wat precies de verbeterpunten zijn vanuit het oogpunt van onze collega’s. De postbus is sinds dag één in gebruik en alle tips worden meegenomen en waar mogelijk uiteraard opgevolgd.

Hieronder is een overzicht te zien van de Tailor & Stitch Social rapporten en Tailor & Stitch Performance checks.

Oudere versies op aanvraag: info@tailorenstitch.nl

Meer weten over onze duurzaamheid?

Duurzaamheid bij Tailor&Stitch

  • Gebruik van duurzame materialen
  • Korte supply chains
  • Duurzame verpakkingen
  • Aangesloten bij Fair Wear Foundation
  • Deelnemer van Modint