Productie

Onze fabriek

The Tailors

Om nog meer grip op het proces te krijgen heeft Tailor & Stitch in 2019 besloten om, naast een eigen kantoor en warehouse, ook een samenwerking aan te gaan met een gespecialiseerde fabriek. Een fabriek die zich volledig toelegt op de ontwikkeling en productie van onze bedrijfs- en werkkleding. Door het verkorten van de keten kan er nog flexibeler gewerkt worden. Dit geeft ons ook de kans om meer verantwoord te produceren omdat we zo alles in eigen hand hebben. Naast de reguliere productie vindt hier ook de in-house printing van logo’s plaats en hebben we de mogelijkheid tot seamsealing.

Werknemers India

In onze fabriek, genaamd The Tailors, zijn 50 medewerkers werkzaam. Deze collega’s worden aangestuurd door onze Indiase collega’s op het Indiase kantoor. Doordat de fabriek in eigen beheer is, hebben we goed zicht op onder andere eerlijke salarissen, werktijden en goede werkomstandigheden.

De Nederlandse en Indiase collega’s hebben dagelijks contact. Daardoor ontstaat er een goed beeld van de werkwijze en werkomstandigheden in beide landen. De eigenaar van zowel Tailor & Stitch als The Tailors, bezoekt de fabriek jaarlijks om ook de werknemers in de productieruimte te kunnen spreken. Op deze manier wordt ook in India de personeelstevredenheid gewaarborgd en gemonitord.

Voordelen van eigen productie:

  • Verkorten van de keten
  • Mogelijkheid voor flexibiliteit
  • Verantwoord produceren
  • Zelf controle op de productie

Samenwerkingen India

Naast het feit dat in onze fabriek veel aandacht wordt besteed aan het welzijn van werknemers, hebben we ook bewust de keten weten te verkorten door rechtstreeks zaken te doen met verschillende partijen. Dit zorgt voor meer grip op het totale proces en inzicht in alle partijen die onderdeel uitmaken van dit proces. We werken met geselecteerde leveranciers waardoor we precies weten met wie we samenwerken en op welke manier. Aan een samenwerking gaat een gedegen onderzoek vooraf, we gaan niet zomaar met iedereen in zee. 90% van onze leveranciers zijn gevestigd in India, onze Indiase collega’s bezoeken en beoordelen deze leveranciers. Pas als we zeker weten dat een bedrijf voldoet aan onze normen en waarden besluiten we om wel of niet samen te werken. Partijen waarmee we samenwerken kunnen door onze grondige selectie daarom ook rekenen op een langdurige samenwerking.

Fair Wear

We werken al jaren samen met de Fair Wear Foundation om de werkomstandigheden in onze fabrieken te controleren. Met deze aanpak weten we wat er speelt en wat nodig is om ons aanbod duurzamer te maken. Zij zorgen dat er regelmatig factory audits en factory trainings plaatsvinden en dat er een complaints helpline hangt.

  • Factory Audits; fabrieken worden gecontroleerd door de Fair Wear Foundation. Er wordt gekeken of er wordt voldaan aan de Fair Wear Code of Labour Practices. Aan de hand van dit bezoek ontvangt het bedrijf opmerkingen en verbeterpunten. Het volgende jaar wordt onderzocht hoe succesvol er veranderingen zijn aangebracht. De eerste audit in ons nieuwe fabriek zal binnenkort plaatsvinden. Op basis van deze audit kunnen we een ontwikkelplan opstellen.
  • Factory Trainings; Het Workplace Education Program leidt de werknemers en het management op locatie in India op volgens de Fair Wear Code of Labour Practices. Deze Code bestaat uit acht verschillende arbeidsnormen waaronder bijvoorbeeld loon en werkuren. Omdat wij dagelijks contact hebben met onze collega’s in India, hebben zij inmiddels een redelijk beeld van de arbeidsnormen die wij hanteren en die zij ook horen te hanteren.
  • Complaints helplines; In onze productieruimte hangt een postbus waarin medewerkers anoniem klachten en/of tips kunnen indienen. Op deze manier kunnen wij samen met Fair Wear ontdekken wat precies de verbeterpunten zijn vanuit het oogpunt van onze collega’s. De postbus is sinds dag één in gebruik en alle tips worden meegenomen en waar mogelijk uiteraard opgevolgd.
Meer weten over Tailor & Stitch en de Fair Wear Foundation?

Duurzame materialen

Recylcled poyester

ISO-certificatie

Cordura